ЕТ "Информа - Йордан Попхристов"
Начало  Водещи технологии -ПроПродукти от М  Микроинвест  MarketWebBuilder  Обмен  Защо някои успяват .... издател "РЕ
  Начало / Водещи технологии -ПроПродукти от М /  Microinvest Склад Про
 
 

Microinvest Склад Pro

 

Microinvest Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата от данни. Идеологията е аналогична на големите ERP системи, реализацията е профилирана за Българския пазар и може адаптивно да се наглася за всеки бизнес модел. Цялата идеология позволява наследственост на документите и трансформация на операциите.

 

 

 

Област на приложение: Търговски фирми и производствени предприятия.
Функционални възможности

- Доставка и продажба на стоки; 

- Издаване на всички видове данъчни документи; 

- Следене на наличности в реално време.Даване, отчитане и връщане на консигнации.

Друга информацияВръзка с касов апарат.Работа с баркод четец.Връзка със счетоводна система.
Препоръчителна конфигурация: 1.2 GHz CPU, 20 GB HDD, 256 MB RAM

Област на приложение: Търговски фирми и производствени предприятия.
Функционални възможности:

- Доставка и продажба на стоки;

- Издаване на всички видове данъчни документи;

- Следене на наличности в реално време;

- Даване, отчитане и връщане на консигнации.

- Връзка с касов апарат;

- Работа с баркод четец;

- Връзка със счетоводна система.

Препоръчителна конфигурация: 1.2 GHz CPU, 20 GB HDD, 256 MB RAM

Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:

- Поддържане на всички функции от Microinvest Склад и Microinvest Коктейл;

- Работа в режим клиент-сървър и  Репликация на данните;

- Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;

- Дървовидни структури на всички номенклатури;

- Съвместим интерфейс и познат графичен стил;

- Възможност за различни графични изгледи;

- Цялостна система за управление на бизнеса с нива на достъп и голям брой потребители;

- Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;

- Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;

- WEB интерфейс и администриране;

- Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;

- Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;

- Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;

- Възможност за редакция на всяка операция;

- Възможност за работа с партиди и серийни номера;

- Възможност за следене на плащанията;

- Възможност за работа с валути и обекти;

- Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;


 

1.Работи под всички популярни операционни системи

Windows за работните станции (версии 2000, XP, 2003, Vista);Linux за работни станции (Ubuntu, Slakware, Mandriva, Debian и други). Microinvest Warehouse Open,  покрива 100% функциите на продукта и няма ограничени възможности. Версията издава всички официални документи;PocketPC версия за мобилна търговия с възможност за дистанционна синхронизация (Windows Mobile 2003 и Windows Mobile 2005);Palm OS версия за мобилна търговия с възможност за дистанционна синхронизация;Light версии за работа със стари компютри, Touch Screen, без загуба на функционалност;Версия Електронен магазин е пълноценна PHP/Apache/MySQL версия на продукта с директна връзка с базата от данни.


 

2. Поддържа четири вида бази от данни и огромно натоварване

Всеки клиент може да си избира база от данни според неговите нужди. От най-леките, до бази с огромно натоварване и стотици потребители едновременно (MS 

Access, MySQL, MSDE, MS SQL 2000/2005)

 

3. Работи на седем езика и поддържа нормативните изисквания на съответните държави

 

Български

Немски

Сръбски

Руски

Албански

Гръцки (в разработка) 

Английски

Турски

Румънски (в разработка)

 

4. Издава красивите документи в 7 различни визуални стила

Всеки стил съдържа различен набор от полета и данни и позволява да се адаптира за нуждите на всяка компания.

 

5. Има запомнящ се външен вид, с 5 скина и схеми на визуализация

Чрез система за настройка на цветовете и вида на бутоните всеки потребител може да направи най-подходящата за него визия за продукта и да постигне авангарден външен вид на системата. Това е особено важно за тези, които работят дълго време и които обичат да имат разнообразие.

 

6. Пълна адаптация за индивидуалния потребител

Чрез задаване на права на достъп, скинове на програмата, ленти с бутони всеки потребител може да си настрои продукта с неговите предпочитания. Всички прозорци запомнят своето състояние и разположение и всеки може да си направи собствена работна среда.

 


 

7. Активни документи в Excel

Чрез водеща технология, всеки потребител на Microinvest Склад Pro може да си направи собствени документи и да им определи външния вид, съдържание и функционалност. Добавянето на нова бланка отнема малко време и може практически да се направи от всеки, които работи с Excel. Документите автоматично получават данни от базата и се актуализират с всички промени на данните. Отворете папката Templates в инсталационната директория на продукта и вижте как работят документите. Тази функция изисква наличието на Excel 2003.
 


 

8. Технология Microsoft.NET 2005

Продуктът е изграден чрез най-новата технология .NET 2005 / Framework 2.0 Използвани са всички модерни технологии за управление на програмния код и на ресурсите на операционната система. Използвана е и ASP.NET технология, която осигурява възможност за работа през браузер. Специално внимание е обърнато на съвместимостта с Linux браузерите.
 


 

9. Репликация на данните и връзка с отдалечени офиси

Продуктът позволява най-съвременната технология за управление на дистанционни офиси. Без необходимост от трансфер на данни и без необходимост от специални операции, всички офиси на една фирма могат да се свържат с централна база от данни. При това обменът е автоматичен и е независим от качеството на връзката. При прекъсване отдалечените офиси работят отделно, при възстановяване - данните се обединяват!


 

10. Изключителна, ненадмината надежност

Чрез използване на най-модерните сървъри е възможна работа с огромни бази от данни на транзакционен принцип. При това всяка операция е защитена с транзакции и се гарантира нейната цялост и валидност. Бързодействието е фантастично, дори и при работа от отдалечени точки през Internet. Също така при използване на Microsoft SQL 2005 Express Edition сървърът е безплатен и поддържа неограничен брой потребители.


 

11. Импорт / Експорт на операции

Специално внимание е обърнато на импорта и експорта на операции. Чрез адаптивна схема на работа е възможен импорт на произволен документ от Excel, дори и без предварително да знаем структурата на данните вътре. Също така се поддържа експорт до всички масови продукти, като записа на документи директно в PDF без инсталиране на допълнителен софтуер е смазващо предимство! Импорт/Експортът до останалите продукти на Microinvest е гарантиран и добре настроен!


 

12. Валути, серийни номера, гаранционни срокове и други

Всички тези функции са напълно реализирани в продукта. Вече няма ограничения на функциалността и възможностите на операциите. Програмата позволява и индивидуална настройка на параметрите, за да може всеки потребител да получи точно това, което иска.


 

13. Хибридни системи Windows - Linux - Pocket PC

Чрез използване на обща база данни и подходящ сървър е възможно изграждането на хибридни системи, под различни операционни системи. Каква е ползата? Представете си магазин. Безплатен сървър на Linux, Windows за управителите, работни станции на операторите с Linux, инвентаризацията се осъществява в PocketPC и Web модул за заявки и доставки по домовете. Всичко това е реалност и може да се инсталира веднага!


 

14. Пълнофункционална Web версия

Версията на продукта поддържа всички функции на основната програма. Това позволява работните места да са равноправни и да изпълняват пълен обем от задачи. Без никакви орязани функции или драстични съкращения, Web версията позволява дистанционно управление на предприятието, справки, заявки и много други операции единствено през Web браузер! При това от произволна операционна система. Правата на достъп се определят от сървъра и са 100% аналогични на основния продукт.


 

15. Обновления на Microinvest Склад Pro:

 •  Добавена поддръжка на румънски език;
 •  Добавена възможност за задаване на типове плащания;
 • Добавена възможност за изтриване на период към определена дата (извършва се само от технически специалисти на Микроинвест);
 • Добавена поддръжка на нови баркод стандарти;
 • Добавени нови полета за импорт в модул Импорт на номенклатури;
 • Усъвършенстван експорт към Бизнес Навигатор според изискванията на Комерс Финанс;
 • Добавен универсален експорт към счетоводни програми;
 • Добавена възможност за автоматично генериране на партида в производство при работа с партиди;
 • Добавена възможност за автоматично разбиване на стоки по партиди при импорт на операции от Excel;
 •  Добавени нови потребителски справки:(задължения на партньори с номер на фактура;справка - печалба по дни;продажби с търговска отстъпка по партньори и др.)
 • Коригирано несъответствие при редакция на документи и смяна на датата - не сменя датата на задължението;
 • Коригирано несъответствие при импорт на операции с партиди - дава грешка, ако количеството на някоя от стоките в базата данни е 0;
 •  Коригирано несъответствие при прелистване на документи за продажба в режим на редакция - зарежда документи към които има издадена фактура;
 • Коригирано несъответствие при запис на продажба, ако е включена настройка за автоматично производство и се остави нов празен ред в операцията;
 •  Коригирано несъответствие при избиране на стока в ревизия при работа с партиди - не попълва името на стоката, ако преди това е избирана друга стока;

 

 
web design by MARKET ® WebBuilder
 
Последно обновяване на:  08  Юли  2016 ( петък )