ЕТ "Информа - Йордан Попхристов"
Начало  Водещи технологии -ПроПродукти от М  Микроинвест  MarketWebBuilder  Обмен  Защо някои успяват .... издател "РЕ
  Начало / Обмен / Мисли / Житейски размисли /  Човешкото общуване
 
 

 

Къде е небето? Небето е на земята.
От Вас зависи да живеете едновременно на Небето и на Земята.
 
Иска ли да бъде здрав , да се подмлади, човек трябва да приеме новото, което иде в света.
Той всеки ден ще прави крачка, макар и малка.
Не приемат ли новите идеи, младите хора ще остареят, а старите ще оглупеят.
С новото в света младите растат и се развиват, а старите се подмладяват.
 
Бодърствува ли човек, няма трудност, която да не може да победи.
Понякога проблемите сами по себе си се разрешават.

 

 

 

 

Бъдете честни!

           В честността се крият велики енергии, които повдигат човешката душа.

Не критикувайте, а дайте пример как да се живее.

Три неща са важни за човека: 

- мир, в който да почива сърцето; 

- светлина, в която да обитава умът; 

и радост, с която да работи душата. 

 

Вглеждайте се в малките неща,

Ако не обръщате внимание на малките неща,

Вие не можете да разрешите задачите на своя живот

 

Помирете се с хората. Ако има дори само един човек, с когото да не сте се помирили, 

той ще Ви бъде спънка да вървите в духовния свят.

 

Не натрапвай нищо, на никого, дори и любовта си. Понякога колкото повече любов даваш на човек, толкова по-лош става той.

Не давай условия на злото да се развива.

 

Не вземайте повече, отколкото Ви трябва!  Не давайте повече, отколкото е нужно!

 

Колкото по-често се вслушвате в обещанията и ласкателствата на хората, толкова по.често се подхлъзвате.

 

Не лъжете!

 

При лъжата, човек скъсва връзките си с Истината за света  и с това поставя пречка за своето духовно издигане. При лъжата се образува своеобразна  експлозия, понеже мисловната форма на лъжата е в противоречие с истинския факт. Тази експлозия действа разрушително върху човека, който лъже. При лъжата се изменя химическият състав на кръвта.

 

Не допускайте страх в душата си. Плашите ли се от всяко нещо, Вие разстройвате аурата си и силата Ви не може да се прояви.

Този, който иска да работи, трябва да бъде спокоен.

 

Злото няма сила, то използва Вашата сила. Не се докосвайте до злото.

Стойте настрана! Няма човек, който да се е борил със злото и да е успял.

Не Ви трябва да знаете какво нещо е лошият човек. 

 

Единственото нещо, което повдига човека е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да работите

Работата е свещено нещо. Работата, вършена с любов, е щастие.

 

 

 

Изключете насилието от себе и ще станете силни. Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни.

   Изключете злото от себе си и ще станете добриСъвършен човек е само силният, разумният, добрият.

Всеки импулс, който произтича от любовта е благословение.  Всяка постъпка, направена с любов, е мощна и във вечността пребъдва

 

 

 

Обичайте отдалеч!  Когато сте близо до предмета , който обичате, грехът е неизбежен. 

           Когато сте далече от предмета, който обичате, грехът е невъзможен.

 

Стойте  на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти.

Пазете нужното разстояние помежду си, за да не губите любовта си.

 

Обичайте, без да се влюбвате.  Влюбването е  подхлъзване в крива посока.

 

Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. 

За любовта не говори`. Мисли` я, чувствай я, но не говори за нея.

 

Дайте възможност на близките си да вземат участие в благата Ви,  за да станат Ваши приятели

Стремете се  да бъдете  в хармония със себе си,  за да бъдете  в хармония и с окръжаващите.

 


 

 

 

 

Вземането разваля живота,а даването го подобрява.
Когато даването предшества вземането, животът на човека е красив и хармоничен.
Добре е да си служите само с такива думи, които повдигат и облагородяват както Вас, така и близките Ви.

Изключете насилието от себе си и ще станете силни. 

Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни. 

Изключете злото от себе си и ще станете добри. 

Съвършен човек е само силният, разумният, добрият.

Искате ли хората да Ви почитат, първо Вие ги почитайте.

И когато хвалите, и когато укорявате, за нищо не продавайте съвестта си

 

.

 
web design by MARKET ® WebBuilder
 
Последно обновяване на:  08  Юли  2016 ( петък )